DİŞ HEKİMİ NASIL YAZILIR?

Bizden başka kendi ünvanını ısrarla ve bilerek yanlış yazan bir başka meslek grubu yoktur.

DİŞ HEKİMİ AYRI YAZILMALIDIR

Fakat diplomalarımızda, tabelalarımızda, reçete ve daha aklınıza gelen her yerde hatalı olarak bitişik yazılabilmektedir.

Türk dil kurallarını bilerek veya bilmeyerek ihlal etmek doğru değildir.
Diş hekimi teriminin doğru yazılması için hepimiz gayret gösterelim, titiz olalım, Türkçemizi koruyalım.
Diş hekimi terimini ayrı yazalım.Türk Dil Kurumu şunu söylüyor: Belgenin orjinali için tıklayınız

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
Sayı: B.02.1.AYK.5.02.10.00-130.01-2012-130/914
Konu: Sayın Murat Aydın
İlgi: 04/03/2012 tarihli yazınız.

İki kelime birleşirken ikincisi veya her ikisi anlam değişikliğine uğrar ve yeni oluşan birleşik kelime, her bir sözden farklı bir kavrama ad olursa, bu söz bitişik yazılır: imambayıldı (yemek), ayşekadın (fasulye türü). Birleşen sözlerin hiçbiri veya ikincisi anlam değişikliğine uğramamışsa, yeni oluşan birleşik kelime ayrı yazılır: meyve suyu, alt geçit. Diş hekimi sözünde her iki söz de kendi anlamlarındadır. Bu nedenle ayrı yazılmaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.
KAYNAKLAR: Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2010 Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2005

Türk Dil Kurumu Başkanı

Türk Dil Kurumunun diş hekiminin nasıl yazılacağını anlatan yukarıdaki belgesini iliştirerek fakülte ve kurumlara gönderdiğim Ekim-2010 mektubum

Konu: "Diş hekimi" kelimesinin yazılışının düzeltilmesi hk.
Türk dil kurallarına göre diş hekimi kelimesi ayrı yazılır. Diş hekimliği fakültelerinin verdiği diplomaların üzerinde diş hekimi ifadesi bitişik yazılmaktadır. Bir unvanın doğru yazılması mesleğe önem verdiğimizi gösterir.
Fakülte içi ve dışında bütün yazışmalarda, tabela, afiş, duyuru, pano, bildiri, reçete, fatura, makbuz, kartvizit, istem kağıdı, konsültasyon kağıdı, röntgen ve diğer laboratuar raporları, kitap, dergi, makale ve posterlerde, üniversiteler arası seçme sınavı kılavuz ve belgelerinde ve çok daha önemlisi hatta en önemlisi diplomalardaki diş hekimi kelimesinin bundan sonra doğru yazılmasının önemine dikkatinizi çekmek için bir mektup yazmak istedim. Selam Saygı ve sevgilerimle. 13.10.2010
Dr. Diş hekimi Murat Aydın
Dağıtım:
- Ankara, - Atatürk, - Başkent, -Cumhuriyet, -Çukurova, -Dicle, -Ege, -Erciyes, -Gazi, -Gazi antep, -Hacettepe, -İnönü, -İstanbul, -Karadeniz, -Kırıkkale, -Kocaeli, -Marmara, -On dokuz mayıs, -Selçuk, -Süleyman Demirel, -Yedi tepe, -Yüzüncü Yıl, -Zonguldak Kara Elmas üniversiteleri diş hekimliği fakülteleri dekanlıklarına,
- Hukuk müşavirliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent Ankara,
- Türk Diş Hekimleri Birliği Ankara.
(Bu mektup 25 kopya olarak yukarıdaki kurumlara gönderilmiştir )
Neden ısrarla mesleğimizi yanlış yazdıkları meslektaşlarıma sorulduğu zaman şunları söylemektedirler: Kanunla kurulmuş kurumların isimlerine Türk dil kuralları uygulanmaz denilmektedir. Diş hekimliği fakültesi kanunla kurulmuş olabilir, ama diş hekimliği kanunlar ile kurulmamıştır. Dış işleri, iç işleri gibi kelimelerin bitişik yazıldığı örnek olarak gösterilmektedir. Fakat bu kelimeler bitişik yazılmaz. Ayrı yazılır. Türk dil kurumu imla kılavuzları bu kelimelerin ayrı yazıldığını açıkça ifade etmektedir. Eskimiş kanunlarda yer alan veya önceden verilmiş diplomalarda yer alan veya 110 sene önce hazırlanmış tabela veya antetli kağıtlarda yer alan bitişik yazılmış diş ve hekimliği kelimelerini refarns gösterilmektedir. Bunlar yanlış yazılmış belgelerdir. Bu yanlışı devam ettirmek doğru olmaz. İki kelimeden oluşan Bitki, hayvan, hastalık isimleri bitişik yazılır. Fakat diş hekimi ayrı yazılır. Bütün gayretlere rağmen Osmanlı döneminden kalma bir kanun maddesinde diş hekimi kelimesi bitişik yazıldığı sebebi ile hatalı yazmaya ısrar eden kurumlara ikinci defa gönderdiğim Mart-2012 mektubum

Konu: "Diş hekimi" kelimesinin yazılışının düzeltilmesi hk.
Türk dil kurallarına göre diş hekimi kelimesi ayrı yazılır. Diş hekimliği fakültelerinin verdiği diplomaların üzerinde diş hekimi ifadesi bitişik yazılmaktadır. Bir unvanın doğru yazılması mesleğe önem verdiğimizi gösterir. Ayrıca kendi ünvanını yanlış yazan başka bir meslek grubu anımsamıyorum.
Fakülte içi ve dışında bütün yazışmalarda, tabela, afiş, amblem, duyuru, pano, bildiri, reçete, fatura, makbuz, kartvizit, web sitesi, istem kağıdı, konsültasyon kağıdı, röntgen ve diğer laboratuar raporları, kitap, dergi, makale ve posterlerde, üniversiteler arası seçme sınavı kılavuz ve belgelerinde ve çok daha önemlisi hatta en önemlisi diplomalardaki diş hekimi kelimesinin bundan sonra doğru yazılmasının önemine dikkatinizi çekmek için 13.10.2010 tarihinde bir mektup yazmıştım. Konuya biraz daha fazla dikkatinizi çekmek amacı ile bu ikinci mektubumu yazmak istedim. (Ekteki materyalden bilgi alınması).
Selam Saygı ve sevgilerimle. 26.03.2012
Dr. Diş hekimi Murat Aydın
Dağıtım:
İzzet Baysal, Akdeniz, Ankara, Atatürk, Başkent, Bezm-i Alem, Cumhuriyet, Çukurova, Dicle, Dumlupınar, Ege, Erciyes, Eskişehir, Gazi, Gaziantep, Gazi Osman Paşa, Hacettepe, İnönü, İstanbul, Aydın, Medipol, Katip Çelebi, Karadeniz Teknik, KırıkKale, Kocaeli, Marmara, Ondokuz mayıs, Ordu, Selçuk, Süleyman Demirel, Şifa, Yeditepe, Yeni yüzyıl, Yüzüncü yıl, Kara elmas üniversiteleri diş hekimliği fakülteleri dekanlıklarına,
- Hukuk müşavirliği, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent Ankara,
- Türk Diş Hekimleri Birliği Ankara.
(Bu mektup 37 kopya olarak yukarıdaki kurumlara gönderilmiştir )


Bu gün bu kurumlardan bazıları ısrarla, bilerek ve isteyerek diş hekimi kelimesini yanlış yazmaya devam etmektedirler. !
Sebep olarak Osmanlı döneminden kalma bir kanun maddesinde diş hekimi kelimelerinin bitişik yazılmasını göstermektedirler. Bir diş hekiminin veya bazı diş hekimlerinin fosilleşmiş belgelerde mesleği hatalı yazılmış diyerek buna dayanarak kendi mesleğini bilerek, isteyerek, inat ve ısrarla yanlış yazmasını anlamakta zorlanıyoruz.


Murat Aydın Diyor ki

eposta gönder

Ana sayfa