MARİFETLERİM (Bazıları buna CV diyorlar)

Makalelerim

Yazdığım Makaleler

J Biomed Mater Res Annals medical sciences Britis dental Journal Mikrobiyoloji bülteni Dentalife dergisi ......
yükle    Aydın M, Diş apselerinde gümüş anot uygulaması. Doktora tezi. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. 1997, Adana.  
yükle    Aydın M, Günay I, Pelit A, Serin MS. Deposition profile of antibacterial anodic silver in root canal systems of teeth. J Biomed Mater Res. 38(1) 1997:49-54.  
yükle    Aydın M, Köksal F, Günay İ, Serin MS, Polat S. The effect of antibacterial silver electrodes and the nature of ion emission in the outer side of inhibition zone. Ann Med Sci. 1997; 5(2):52-57.
yükle    Aydın M, Serin MS, Pelit A, Günay İ. Silver anode induced phenotypical changes in bacteria. Ann Med Sci. 1997; 6(2):83-87.
yükle    Aydın M, Serin MS, Yarkın F. Antibiotic susceptibility in anaerobic bacteria which are most frequently   isolated from infected root canals. Ann Med Sci. 1998; 7:35-39. 
yükle    Aydın M, Yarkın F, Serin MS, Kibar F. Morphological changes in Candida albicans induced by a silver anode.Ann Med Sci, 1997; 6:88-92.
yükle    Aydın M,Günay İ, Köksal F, Serin MS. Taksometri ve bakteriyel  identifikasyonda bilgisayar kullanımı. Mikrobiyol Bült. 1996; 30:281-287.
yükle    Aydın M.  Ağız kokusu, teşhisi ve tedavisi. Dentalife. 2005, 14:26-29 
yükle    Aydın M.  Ağız kokusu Dentalife. 2011, 35:33-35. 
yükle    Aydın M.  Bilgisayar Pazarı Dergisinde 56 ay boyunca yayınlanan bütün köşe yazılarım. 
yükle    Aydın M.  Ağız kokusu. Dentalife. 2011, 35 (8):34-. 
yükle    Aydın M. , Harvey-Woodworth CN. Halitosis: a new definition and classification. Br Dent J, 2014; 217: E1 doi 10.1038/sj.bdj.2014.552
yükle    Ferguson M, Aydin M, Mickel J. Halitosis and the Tonsils A Review of Management. Otolaryngol Head Neck Surg 2014, 151(2):567-574 0194599814544881
yükle    Aydin M. How  can we understand whether halitosis comes from mouth or breath?  (MEBO research poster)
yükle    Aydin M, Bollen CM, Özen ME. Diagnostic Value of Halitosis Examination Methods. Compend Contin Educ Dent. 2016 37(3):174-178
yükle   Aydın M. Otoklav inceleme ve karşılaştırma raporu, 2006, Antalya.
yükle   Özen ME, Aydin M. Subjective halitosis: definition and classification. J N J Dent Assoc, 2015; 86(4):20 -24.
yükle  Aydin M. Özen ME. Kirbiyik U,  Evlice B, Ferguson M, Uzel I. A new measurement protocol to differentiate sources of halitosis. Acta Odontol Scand., 2016, 11:1-5 DOI: 10.3109/00016357.2016.1163732
yükle  Yeler DY, Hocaoglu T, Koraltan M, Aydin M, Gul M, Gul S. Structural changes in periodontium of rats exposed to a low concentration of hydrogen sulfide for 50 days.  Eur J Inflamm, 2016, Vol. 14(2) 93–99
Ağız kokusu nu anlamak, sınıflamak, ayırt etmek  Aydın M. Ağız kokusunu anlamak ve sınıflamak. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(1):5-16
Ağız kokusu nasıl ölçülür, hangi yöntem en güvenlidir.  Aydın M. Ağız Kokusu Muayane Yöntemleri ve Güvenilirlikleri. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(1):17-30
iyileşmeyen ağız kokusu  Özen ME, Aydin M. Unremitting halitosis: A case of Olfactory Reference Syndrome. Klinik Psikiyatri 2016;19:149-151 DOI: 10.5505/kpd.2016.36844
iyileşmeyen ağız kokusu  Yalçın Yeler D, Aydin M, Hocaoğlu PT, Koraltan M, Özdemir H, Kotil T, Gül M. Ultrastructural changes in epithelial cells of rats exposed to low concentration of hydrogen sulfide for 50 days. Ultrastruct Pathol. 2016; 40(6):351-357.
Ağız kokusunun sistemik etkisi  Defne YY. Aydin M, Gul M, Hocaoğlu T, Ozdemir H, Koraltan M. Systemic effects of H2S inhalation at human equivalent dose of pathologic halitosis on rats. Acta Odontologica Scandinavica, 2017; 75:517-523 https://dx.doi.org/10.1080/00016357.2017.1350992
Subjektif ağız kokusunu ayırmak Aydin M, Derici MC, Yeler DY, Eren MO. Criteria to distinguish subjective halitosis. Compend Contin Educ Dent. 2017;38(10):e5-e8.
Subjektif ağız kokusunu ayırmak Elgün M, Yıldırım ÇÇ, Çoşkun Ö. Aydin M, Apex Locator Endodontik Kanal Boyu Ölçüm Cihazı Tasarımı.
ağız kokusu vakası tedavisi  Ozen ME, Aydin M,Derici C, Orum MH, Kalenderoglu A. Successful treatment of olfactory reference syndrome with clomipramine. Psiq Biol. 2018;25(1):29–31.
olfaktor-referans-sendrom  Özen ME, Aydin M. Olfactory Reference Syndrome: A Separate Disorder Or Part Of A Spectrum. British Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2019; 4(1):1617-1625
ağız kokusu vakası tedavisi  Aydin M, Özen ME, Derici Ç, Atmaca M. Persistent Halitosis Can Be A Part Of Olfactory Reference Syndrome – A Case Report. British Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2019; 4(1)1574 - 1578.
Candida-halitosis-ilişkisi  Aydin M, Derici MÇ, Ünal Y, Yeler D, Demir Yİ. Is There Any Relation Between Type 1 Halitosis and Oral Candida Colonisation? Bulletin of Microbiology; 2019, 53(2):192-203 DoiNo: 10.5578/mb.67759 Türkçe
halitosis-mouthrinse-gargara  Aydin M, Derici M, Keşkek Ö, Demir YE, Yeler F. Instant and freshness effect of mouth rinses on type 1 (oral) halitosis. Acta Odontol. Latinoam. 2019, 32(2)79-87
halitosis-hipnoz  Uslu M, Aydin M. Subjektif ağız kokusunun hipnoz ile tedavisi- Olgu Sunumu. 2020; DergiPark Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 1(2):1-.
cysteine-challenge-diagnostic-tool   Aydin M, Günay İ. Cysteine challenge test as a novel diagnostic tool to distinguish oral halitosis. Australian Dental Journal. 2021, DOI:10.1111/adj.12884
Criticism of the organoleptic examination   Aydin M. Criticism of the organoleptic examination for the diagnosis of oral halitosis. J. Breath Res. 17 (2023) 014001 https://doi.org/10.1088/1752-7163/ac8faf PMID: 36067739
ice-test   Aydin M, Günay İ, Derici M. Çağrı. Quantifying the ice test in halitosis patients. Oral Sci Int. 2023. (Draft copy is available within embargo period. Until Dec-2024) https://doi.org/10.1002/osi2.1221

Konferanslarım

Tebliğ-Konferans-Seminer-Ders vs..

Yeditepe ve Konya selçuk üniversitesi

Ortodentist Adana ve Sheraton Adana

Tepekule İzmir ve Ankara

Veb üzerinden Dahiliye hekimlerine ve Azerbeycan'a

Kayseri ve Adana Hilton

Antalya, Mersin

Murat Aydın konferans  Murat aydın seminer murat aydın sunum
Murat Aydın tebliğ Murat Aydın konferans
Aydın M. Çene kemiklerinde elektrik ve implantlar. Ankara ve Köln Çniv. I.Uluslararası Dental Materyaller Simpozyumu, Ekim1993, Ankara
Aydın M Diş hekimliğinde elektrik akımı uygulamaları. TDB 2.nd International Dental Congress June 1994, Istanbul
Aydın M Gümüşlü Saat pili ile kronik apikal infeksiyonların tedavisi. Diş Hekimliği Kongresi Eylül 1995 İzmir
Aydın M Günay İ. "Diş apselerinde gümüş Anot" VII. Ulusal Biyofizik kongresi. Ekim 1995 Adana
Aydın M Gümüş anotun antibakteriyel etkisi. Diş Hekimliği Kongresi Eylül 1995 İzmir
Aydın M Gümüş anotun antifungal etkisi. Diş Hekimliği Kongresi Eylül 1995 İzmir
Aydın M Bilgisayar ile bakteri identifikasyonu. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi . Mayıs 1996, Antalya
Aydın M Gümüş anotun ağız içi uygulamaları ve endodontideki yeri. TDB 3rd International Dental Congress. June 1996, Ankara
Aydın M. Kök kanal sisteminde anodik gümüş emisyonu. TDB 3rd International Dental Congress. June 1996, Ankara
Aydın M. Enfekte kök kanalı florası. TDB 3rd International Dental Congress. June 1996, kursuAnkara
Aydın M Akut apselerde hangi antibiyotik? TDB 3rd International Dental Congress. June 1996, Ankara
Aydın M Anodik gümüş antisepsisi. TDB 3rd International Dental Congress. June 1996, Ankara
Aydın M Protez kenarı vurukları bir kandidiyaz mıdır? TDB 3rd International Dental Congress. June 1996, Ankara
Pelit A, Aydın M, Günay İ. Biyolojik Sinyal Analiz Programı. VII Ulusal Biyofizik Kongresi , Ekim 1995, Adana (Poster) 
Aydın M Ağız kokusu. EDAD 12.inci Ulusal Ankara Simpozyumu. Mart 2009 Ankara
Aydın M Ağız kokusu. Ege Bölgesi diş Hekimleri Odaları 12.inci uluslar arası kogresi. Kasım. 2009  İzmir.
Aydın M Ağız kokusu. 16.ıncı Groseri Saplık Günleri konferamsı 16 Kasım HiltonSa 2009 Adana
Aydın M Ağız kokusu. Antalya ağız diş sağlığı simpozyumu. Kasım 2009 Antalya
Aydın M Diş laboratuarında infeksiyon güvenliği. Labotek 10. Nisan 2010. Antalya
Aydın M Ağız kokusunun tedavisi İÇ Diş Hek Fak 6. uluslar arası kongresi 22-Kasım-2013 İstanbul
Aydın M Ağız kokusu.  TDB 20inci Uluslarası diş hekimliği  kongresi. 29Mayıs 2014 Kuşadası
Aydın M. Kök kanalında ilaç kullanılması İstanbul Üniversitesi diş hekimliği fakültesi kongresi. 19 Kasım 2014 İstanbul
Özen ME, Aydin M. Kendinde ağız kokusu beyan eden kişilerde dental kaygı ve davranışlarının değerlendirilmesi [Evaluation of dental anxiety and behavior in individuals with self-reported halitosis]. Conference: 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir Diş hekimleri Odası, Tepekule Kongre Merkezi, 27-30 Eylül 2018, İzmir.
Özen ME, Aydin M. Tip 5 Halitosisi Olan Hastaların Psikometrik Değerlendirmesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri [Psychometric assessment of The Patients with Type 5 Halitosis and Effects on Quality of Life] Conference: Türk Diş hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş hekimliği Kongresi Ankara Congresium 27-30 Eylül 2018
Özen ME, Aydin M. Tip 5 Halitosisi Olan Hastaların Psikometrik Değerlendirmesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Conference: Türk Diş hekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Congresium 27-30 Eylül 2018
Diğer konferanslar, radyo veya tv konuşmalarımı, davetli olarak verdiğim seminer ve ropörtajları anımsamıyorum, not etmemiştim, bundan sonrakileri not etmeyi de düşünmüyorum..

Cihazlarım

Ürettiğim Cihazlar

Halitor sinyal jeneratörü Halitor-sinyal-jeneratörü


Halitor-sinyal-jeneratörü
Geniş frekans bandında (0.1 Hz ~2 Mhz), tepeden tepeye genliği 1.5 - 32 volt arasında ayarlanabilen, kare-sinüs-üçgen dalga üretebilen çok amaçlı bir cihazdır.Halitor bruksimetre Halitor-bruksimetre


Halitor-bruksimetre
ısırma kuvvetini ölçen cihazdır.
Cihaza bağlı olan ısırma ucu (basınç sensoru) bireyin azı dişleri arasına yerleştirilir ve ısırması söylenir. Ekranda bireyin ısırma kuvveti ölçülür.Halitor laser Halitor-Laser


Halitor-Laser
diş hekimleri için klinik laser cihazıdır.
460 nm dalga boyunda 2.5 W gücündedir. Frekans, yanma-sönme süresi, toplam tedavi süresi, ışığın gücü bağımsız olarak ayarlanabilmektedir. Pedal kontrolludur Test atışı yapabilme özelliği vardır.
Halitor halitometre Halitor-halitometre


Halitor-3
ağız kokusu ölçebilen bir cihazdır.
3 farklı gaz grubunu ölçer, salya korumalıdır, seri ölçüm yapar, olfaktometre olarak kullanılabilir.Elektronik stetoskop Elektronik stetoskop


Elektronik stetoskop
Nabız ve kalp seslerini kulaklıktan veren bir cihazdır.Apeks-bulucu-vitalometre apeks-bulucu-vitalometre


vitalometre
Apeks bulucu ve vitalometre cihazıdır. Dişin kök boyunu ölçer ve canlılığını ölçerPC ile tıbbi alet otomasyonu PC ile tıbbi alet otomasyonu


muayenehane otomasyonu
Bilgisayar klavyesindeki tuşlara basarak muayenehanedeki tıbbi cihazların kumandasıTiroid koruyucu Tiroid koruyucu


Tiroid koruyucu
Röntgen çekerken, radyasyona çok hassas olan tiroid bezlerini koruyan yakalık
DC motor hız kontrolu DC motor hız kontrolu


Motor hız kontrolu
Salya emici aspiratör motorunun hızını kontrol etmek
Kemik bir piezokristaldir Kemik bir piezokristaldir


Kemik bir piezokristaldir
Eğitsel amaçlı videodur. Cihaz tanıtımı değildir. Kemiğin basınç ile elektrik üretmesini öğretir.

Derlemelerim

Yayınlanmamış Derlemelerim

yükle  The antibacterial effect of silver anode in root canals
yükle  A comparison of the antibacterial effects of Camphor-Mono-Chloro-Phenol and Carbamide Peroxide. 
yükle  The Accelerated Orthodontic Therapy by The electricity
yükle  Computer driven electro-therapy device
yükle  Baro dentalji nedir?
yükle  Anaeroplar
yükle  Diş Taşı gasrit yapar mı?
yükle  Diş Çürüğü aşıları

E-Gruplarım

İnternet Gruplarım

Türk diş hekimliği efakülte kantinTürk Diş Hekimliği Efakültesi
Ülkemizdeki diş hekimleri, diş hekimliği öğrencileri, akademisyen, teknisyen, depo sahibi ve sektörde yer alan diğer bütün insanları kavrar. Daha çok teknik, bilimsel ve akademik konular gündeme getirilir ve konuşulur. feysbuk grubu  tıklayınız

Halitorium ağız kokusu grubuHalitorium Ağız kokusu çalışma grubu  (yalnız davet edilen hekimler girebilir) Ağız kokusu forumu (halk içindir) tıklayınız. Ağız kokusundan yakınan her birey gerçek kimliğini gizleyerek yazışabileceği bir ortamdır. Moderatörlüdür, saygıulı, nezih, kibar ve medeni bir ortamdır.

Adana diş hekimleri grubuAdana diş hekimleri grubu
Adana ve çevresinde yer alan diş hekimi, öğrenci, teknisyen, depo sahibi , akademisyen ve serbest meslektaşlarımızı bir araya getirmek için kurulmuştur.
feysbuk grubu  tıklayınız

Belgelerim

Üyeliklerim, Patentlerim ve Aldığım (bazı) Belgelerim

Mikrobiyoloji doktora
Mikrobiyoloji doktorası
(Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Adana)

new-york-bilimler-akademisi
New-York-Bilimler-Akademisi Üyelik Belgesi

American-Asociation-Advancement-Science

American Asociation for the Advancement of Science üyelik belgesi

agiz-kokusu-engelleyen-formul-patent
Ağız ve vücut kokularını engelleyen bir formülün patentidir.
Bu gün bu formül Halitosil Zn isimli ağız yıkama solüsyonunda kullanılmakadır. Bu formülün ürüne dönüştürülmüş olmasından hiç bir maddi kazancım yoktur.

agiz-kokusu-olcen-cihaz-patent.jpg
Ağız kokusu olarak 4 gazı tek bir defada ölçen, olfaktometre olarak kullanılabilen, salyaya karşı korumalı halitometre cihazının patent belgesiHalitorium isim tescil belgesi
Halitorium isim tesciliWho is who, kim kimdir ansiklopedisi
Uluslararası 2003 Who is who, kim kimdir ansiklopedisinde
bir paragraf bibliyografi veya pasaj


International Society Breath odor

International Society Breath Odor Research (ISBOR) üyeliğim


International Association for Halitosis Research (IAFHR)
International Association for Halitosis Research (IAFHR) üyeliğimInternational Association for Breath Research (IABR)
International Association for Breath Research (IABR) üyeliğimmicrobiology-research-international-journal
Microbiology Research International dergi hakemlik

Acta Translational Medicine dergi hakemlik

Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry dergi hakemlik

Quintessence International dergi hakemlik

Advancement in Medicinal Plant Research dergi hakemlik

ResearchGate üyelik

International Association for Halitosis Research üyeliği

Yazılımlarım

Yazdığım Bilgisayar Programları

Bilgisayar programını kopyalamaya karşı korumakANAHTAR-Kopya koruma        
indir
Bir bilgisayar programının kopyalamaya karşı korunması için anahtar disket hazırlar. Belirlenen disket arzu edilen tarihe kadar veya arzu edilen defa çalışmayı temin eder.

kare-dalga-jeneratoruKARE DALGA JENERATÖRÜ (Square Wave Generator)
indir
Bilgisayar ile Kare dalga jeneratörü. Seri portu kullanarak hiç bir ilave parça gerekmeden  1 MHz e kadar ayarlanabilen +-12V kare dalga üretir.

bahce-sulama otomasyon programıBAHÇE SULAMA OTOMASYON PROGRAMI
indir
Bilgisayar ile bahçe sulama otomasyon programı bir kaç dakikadan bir kaç güne kadar programlanabilen aralıklarla bahçe sulamak üzere seri port üzerinden röleleri açar ve kapatır. Birkaç dakikadan bir kaç saatlık sulama ve kesme peryodları, klavyeden ayarlanabilir.

Formüş çözen bilgisayar programıFORMULA-1        
indir
Birinci dereceden 2 bilinmeyenli denklem çözümü yapan basit bilgisayar programı.

seri noSERİ NO DEĞİŞTİRME PROGRAMI        
indir
FAT16 Harddisklerin Seri no'larının değiştirilmesi

hasta-takip-programi.jpgHASTA TAKİP PROGRAMI
indir
Diş hekimleri için hasta takip programıdır. Kayıt, arşivleme, alacak takibi, ağız şeması, otomatik tarihlendirme, arama fonksiyonları vardır.

Renk paleti bulrenk.jpgRENK BULMAK
indir
Seçtiğiniz rengin rgb kodunu veya verdiğiniz rgb kodunun rengini bulur . Visual basic ile yazışmıştır. Kaynak kodu dahil  indirilir.efakülte font düzelticieFAKÜLTE FONT DÜZENLEYİCİ
indir
İnternet yazışmalarında fontlar bozuk görünebvilir. Bu program bozuk görünen fontların önüne geçer Verilen yazıdaki fontları arındırıp ascii text yazıya çevirir. (Kaynak kodu dahil 160K)

otomasyon-programiOTOMASYON PROGRAMI  (Computerized Electrical Devices) 
indir
Elektrikli cihazları klavyeden kontrol edebilir. Hiç bir ilave kart gerekmez. Seri porta bir elektronik devre uygulanır ve bu program başlatılır.

bakteri-identifikasyon-programiBAKTERİ İDENTİFİKASYON PROGRAMI
indir
Bakterinin biyokimyasal test sonuçları programa girilir. En çok benzeyenleri bulur ve ayırımları için hangi testlerin yapılması gerektiğini tavsiye eder. DOS altında çalışır

dosya-sifrelemeDOSYA ŞİFRELEME
indir
Her / hangi bir dosyayı (resim, yazı, data, video, müzik vs) şifreleyerek
okumaya karşı kilitler. Sadece şifresini bilenler bu dosyayı açabilir.

sözlük Türkçe ingilizce ve ingilizce TürkçeSÖZLÜK İngilizce-Türkçe
indir
Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye 54000 kelime, ve terim. DOS altında çalışır

paralel-port kumandaPARALEL PORT KUMANDA                 
indir
Paralel port üzerinden 8 bağımsız kapının çıkış için ve 5 bağımsız kapının giriş için yönetimi (kaynak kod dahil visual basic)

sayı oyunu NumestSAYI OYUNU (numest)               
indir
Birbirinden farklı rakamlardan oluşan 4 basamaklı bir sayı tutar. Tahminlere + (yerinde) veya yerinde değil (-) değerler vererek kullanıcıya yanıt verir. Kullanıcıyı zihinsel gelişime ve hızlı düşünmeye sevk eder.

kuranı kerimKUR'AN-I KERİM İNGİLİZCE         
indir
İngilizce olarak 114 sıre yer alır. Kelime arama ve sure indeksi mevcuttur. (380K)

Diğerleri
STANDBY Bilgisayarı stand by konumuna alır    indir
CRASH Bir dosyayı dönüşümsüz silmek DOS    indir
RESET Windows'u bay-pas eder, bilgisayarı resetler     indir
BUFFER Program tamponunu okur (eğitsel amaçlıdır)     indir
İOCTL CD kapak açıp kapatma kilitleme      indir

Ana Sayfa    Diyorumki   Ağız kokusu   Eposta 
     


Bu sayfadan alıntı yaparsanız kaynak bildiriniz. Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez   

Orcid kod:
orcid.org/0000-0003-0030-8999

Ana sayfa